Mededelingen

Informatie over de Vereniging Pabena.

 

 

Inleiding.

Reeds een tiental jaren geleden werd er door een aantal actieve collega’s actie ondernomen om de post-actieven toch wat te kunnen bieden.

Na overleg met het toenmalig Hoofd van Dienst van het CBG Nijmegen werd er een commissie gevormd die bij het Ministerie om een financiele bijdrage, voor beoogde activiteiten, vroeg. Hierop werd positief gereageerd.

Die activiteiten hielden in dat de postactieven eenmaal per jaar van een busreis zouden kunnen genieten.

De commissie bestond uit een vijftal leden en kreeg soms, met toestemming van het Hoofd van Dienst, ondersteuning van een secretaresse en penningmeester van de eenheid.

Deze commissie heeft jaarlijks een busreis voor de leden georganiseerd.

Na verloop van tijd werden er ook post-actieven van de regio Arnhem lid van deze club omdat er in Arnhem geen club/vereniging meer bestond.

Door vervanging van enkele commisieleden kwamen er ook andere inzichten waarbij de financiele verantwoordelijkheid een belangrijk punt was.

Besloten werd dan ook om een Vereniging op te richten en de Bestuurlijke verantwoordelijkheden in te dekken.

 

Oprichting.

Op 13 april 2010 werd er door G.W. Hoenselaar, M.J.M. Smits en H.J.M. Janssen de Vereniging opgericht met de naam: Post-Actieven Belastingdienst Nijmegen-Arnhem en omgeving.

Een afschrift van de akte van oprichting alsmede het Huishoudelijk regelement zijn bijgevoegd.

Op 12 oktober 2010 werd de eerste Algemene Ledenvergadering gehouden en werd het Bestuur gekozen en de Statuten en Huishoudelijk Regelement aangenomen.

 

De Vereniging staat onder Dossiernummer: 09220651 ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel voor Centraal Gelderland.

De volgende personen hebben zitting in het bestuur van de Vereniging:

G.W. Hoenselaar voorzitter

H.J.M. Janssen secretaris

M.J.M. Smits penningmeester

H.G. Mulder lid

 

Contacten.

Het adres van de Vereniging is H.J.M. Janssen, Trompet 3, 6644 AW Ewijk,

Telefoonnummer 0487-522256, emailadres henk@blue-ox.nl

 

Inmiddels hebben we (H.G. Mulder) een Website aangemaakt.

Deze is te openen via: www.pabena.nl

Hierop staan enkele foto’s van de ondertekening van de oprichtichtingsakte van de vereniging bij de notaris alsmede van de laatste busreis naar de Floriade in Venlo.

Diversen

Het Bestuur heeft een verzekering afgesloten voor Bestuurdersaansprakelijkheid en daarnaast is er bij elke reis een Reisverzekering voor de deelnemers afgesloten.

 

Het Bestuur zou graag met 1 of 2 personen willen uitbreiden. Ook personen die zich in willen zetten bij activiteiten zijn welkom.

 

Het Bestuur houdt ongeveer 8 maal per jaar een vergadering die wordt gehouden in het CBG Nijmegen.

 

De Algemene Ledenvergaderingen werden tot nu toe 1 maal per jaar in Nijmegen gehouden. Het aantal aanwezigen was tot nu toe gering.

Mogelijk dat deze vergaderingen in de toekomst bijv. in Arnhem of omgeving moeten worden gehouden wanneer het CBG Nijmegen de deuren sluit.

 

 

Activiteiten.

Het Bestuur organiseert jaarlijks in de zomermaanden een busreis waaraan ongeveer een 200-tal leden deelnemen.

Daarnaast wordt er in de wintermaanden aan elk adres een Kerst- en Nieuwjaarswens, met daarbij een Irisbon, gestuurd.

Indien het budget het toelaat organiseert het Bestuur ook een 2e reis. Deze reis wordt ook wel Kerstreis genoemd.

 

De vaste opstapplaatsen zijn: Nijmegen (Stieltjesstraat) en Arnhem (Rijnhallen).

Naast de bovenstaande activiteiten zijn er uiteraard nog diverse andere activiteiten mogelijk.

Om na te gaan of hieraan bij de leden behoefte bestaat is er door het bestuur

een enquete gehouden om een indruk te krijgen van de wensen. De respons was echter gering. De resultaten zullen binnen het Bestuur worden besproken.

 

Een onderzoek naar een geschikte Zorgverzekering met een goede collectiviteitskorting voor onze leden is opgeschort. De post-actieven uit Nijmegen e.o. zijn hiervoor lid bij de Personeelsvereniging AVV. Door de mogelijk sluiting van het CBG Nijmegen zal dit onderwerp t.z.t. zeker ter hand worden genomen.