1e nieuwsbrief
 
Van de voorzitter.
 
Zo. Het voorjaar heeft zijn intrede gedaan. Bloemen en planten groeien en bloeien weer uitbundig mede dankzij het zonnetje.
Of misschien wel ondanks het zonnetje, want op het moment dat ik dit stukje schrijf is de temperatuur wat aan de lage kant en laat het zonnetje zich niet zien. Maar dat is geen reden om te mokken
en binnen te blijven. Een wandeling of een stukje fietsen moet kunnen. Zo lang het droog
blijft ten minste.
 
Over fietsen gesproken: ik heb lang geaarzeld maar toch ook een E-bike aangeschaft. Voordat ik nu ga fietsen kijk ik eerst hoe hard het waait en stem daar de te gebruiken fiets op af. Die keuzemogelijkheid bevalt me uitstekend. Dat is voor mij ook een reden om nog wat vaker de fiets te pakken in plaats van de bus of de auto .
Bij het verschijnen van dit blad is de 2de PaBeNa-fietstocht alweer achter de rug. Over de eerste tocht vindt u een verslag in dit blad.
 
Nogmaals ons excuus dat het reisje in mei niet is doorgegaan. Hier is (onbedoeld) duidelijk sprake van een traditiebreuk. Maar van uitstel komt deze keer geen afstel. Het jaarlijkse uitstapje zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 23 september 2015. Over plaats en tijd wordt u tijdig geïnformeerd.
Noteer vast in uw agenda!
 
Onze jaarvergadering van 25 maart 2015 ligt al weer even achter ons. Voor het eerst werd de vergadering gehouden in het CBG Arnhem waar we van harte welkom waren. Persoonlijk vond ik het een open en geanimeerde vergadering, waarvoor dank aan alle deelnemers.
Hoewel het aantal deelnemers hoger was dan vorige jaren mag dat nog wel wat groeien. Na afloop van de vergadering is, onder het genot van een drankje en een hapje, nog een poos gezellig na- en bijgepraat. Met dank aan het kantinepersoneel.
 
Verder wens ik u een zonnige en mooie zomerperiode toe.
 
 
 
Van de secretaris
 
Actualiteit: (Herhaalde oproep)
Het Bestuur zou graag met 1 of 2 personen willen uitbreiden. Maar ook niet bestuursleden, personen die zich in willen zetten bij en voor activiteiten zijn bijzonder nodig.
Wij willen onze activiteiten graag uitbreiden zowel in aantal als in de regio. Activiteiten kunnen ook opgezet worden in delen van de provincie Gelderland, bijvoorbeeld de Achterhoek.
Door het natuurgebied “De Steendert” en langs de Poldermolen (deze molen stond eerst in Wadenoijen; door de aanleg van de Betuwelijn en de snelweg had de molen moeite om voldoende wind te vangen) naar Restaurant “Het Dijkhuis” in Ophemert. Hier hebben we het glas geheven op het goede verloop van deze prachtige tocht.
 
 
 
Maar we waren nog niet op ons startpunt terug. Via de vogelhuisjes van Henk de Wit in
Ophemert en vervolgens door Zennewijnen met het monument “De Roeier” bereikten we de sporthal weer. We danken Arie en Antje de Vree voor hun inzet en deskundige leiding en uitleg. Er was volop bloesem te zien van de kersen- en perenbomen. De bloesem van de appelbomen was nog niet overal te zien. Ook de weidse vergezichten waren zeker de moeite waard. We kijken terug op een bijzondere tocht.
 
Nieuwtjes  en actualiteiten.
 
De Belastingdienst  moet net als andere overheidsorganisaties  bezuinigen.
Daarom is in 2014 een aantal panden gesloten, te weten: Dordrecht, Goes, Gorinchem, Nijmegen, Terneuzen en Zaandam. In 2015 sluit de Belastingdienst nog negen panden, te weten: Roermond, Oss, Den Bosch, Alkmaar, Haarlem (excl. FIOD), Leiden, Apeldoorn, Amersfoort en Tilburg. In 2016 worden de kantoren Almelo en Roosendaal gesloten.
Bron :   Directie ABC/Communicatie
 
Jenever museum Schiedam
Het Jenevermuseum in Schiedam is op zoek naar (oud-)douaneambtenaren die iets kunnen vertellen over het werk voor I&A in de distilleerderijen/stokerijen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guido Beauchez van het Jenevermuseum, 010 - 24696676.
 
Stichting  Personeelsfonds  Ministerie van Financiën
 
Het Personeelsfonds staat collega's in financiële nood bij. Mensen kunnen in financiële problemen raken. Belastingdienstmedewerkers — (en oud-medewerkers!) die dit overkomt, kunnen aankloppen bij het Personeelsfonds.
 
 
 
2e Nieuwsbrief

 

Van de redactie.

 

1e jaargang nr. 4; december 2015.

 

Hierbij vindt u het derde exemplaar van onze nieuwsbrief.

In dit nummer o.a.:

 

-het voorwoord van de voorzitter

-mededelingen van de secretaris.

-van onze activiteitencommissie

-nieuwtjes en actualiteiten

 

Wij hebben het voornemen 4 maal per jaar een nieuwsbrief te laten verschijnen met diverse onderwerpen. Ook u als lid kunt hier een bijdrage aan leveren.

Wilt u reageren op de inhoud van de artikelen? Vooralsnog is de redactie te bereiken via onze secretaris.

 

Namens de redactie:

Enno Bos / Eelke Bos

 

Van de voorzitter.

Spaart u ze? Ik bedoel alle zegeltjes, spaarpunten, stempel-kaarten enzovoort, die je bij het afrekenen aan de kassa van zowat elke winkel aangeboden krijgt.

Sta je de boodschappen af te rekenen, vraagt de vriendelijke caissière of je een bonuskaart hebt of zegeltjes wilt voor de handdoekenactie of voor toegangskorting bij de Apenheul. Daarbij kijkt ze zo verwachtingsvol, dat ik bang ben dat ik haar teleurstel als ik nee zeg. En toch zeg ik altijd : nee, dank u.

Misschien zou ik ja zeggen als ik steeds in dezelfde winkel mijn boodschappen zou doen. Maar het is aan mij te veel gevraagd om de zegeltjes en acties van verschillende winkels uit elkaar te houden.

Maar het wordt nog erger als de kapper me vraagt of ik al in hun systeem zit. Op mijn vraag wat ik daarmee opschiet, is het antwoord:

Na tien knipbeurten één knipbeurt gratis, kaart één jaar geldig”. Aangezien het me niet lukt tien keer per jaar naar de kapper te gaan, sta ik dus ook niet in zijn systeem.

En als je met je tas boodschappen nog even bij de bloemist binnenloopt dan vraagt hij bij het afrekenen of je al een stempelkaart hebt. Mijn antwoord kent u.

De enige zegels die ik noodgedwongen mee naar huis neem zijn de DE-koffiepunten.

Een schaar meenemen gaat me iets te ver.

__________________________________________________________________________

Nu nog even wat serieuzere zaken: Dit jaar helaas geen bezoek aan een kerstmarkt. De financiën laten het niet toe. Wellicht kan een eigen bijdrage gevraagd worden. Het bestuur beraad zich nog.

In deze uitgave vindt u een oproep tot uitbreiding van het bestuur. Volgend jaar zijn er weer bestuursverkiezingen en niet ieder lid van het huidige bestuur is herkiesbaar. Dus schroom niet om u aan te melden.

Ik eindig met u allen, namens het bestuur, prettige Kerstdagen, een vrolijke jaarwisseling en een gelukkig en vooral gezond 2016 toe te wensen!

 

 

Van de secretaris

 

Ledenadministratie:

 

In het afgelopen kwartaal hebben wij de onderstaande personen als nieuw lid kunnen noteren.

 

Dhr. G.B.M. Beuting en Mw. A.W.M. Beuting-Havekes uit Lichtenvoorde

Dhr. J.J. Drop en Mw. W.M. Drop-Kok uit Cuijk

Dhr. J. van Geel en Mw. H.H. van Geel-Nijman uit Warnsveld

Dhr. J.W.G. Willems en Mw. I.W.P.M. Idema uit Nijmegen.

 

Van harte welkom.

 

Van een aantal leden is het adres en/of het e-mailadres gewijzigd.

 

Het aantal leden per 18 november 2015 bedraagt: 510.

 

(Uw echtgeno(o)t(e) en/of partner mag u ook als lid aanmelden, weet u dat?)

 

WIE IS POSTACTIEF

Werknemers van de Belastingdienst die de dienst met VUT, FPU, pensioen of wachtgeld hebben verlaten, ook partners en weduwen/weduwnaars worden tot de doelgroep gerekend.

DOELSTELLING

Het onderhouden van onderlinge contacten met oud collega-belastingambtenaren en hun partners.

MOTIEF

Sociale contacten, nu maar zeker ook voor later. Elkaars kennis delen. Met anderen iets ondernemen of organiseren. Elkaar blijven ontmoeten. Samen er op uit.

(Bron: Nieuwsbrief CPB).

………

 

Bestuursleden.

In ons bestuur treed op de eerstvolgende ledenvergadering onze voorzitter reglementair af, met andere woorden, hij heeft zijn maximale acht jaren erop zitten.

Daarom zoekt het bestuur uitbreiding.

 

De taakverdeling binnen het bestuur wordt onderling door de bestuursleden vastgesteld. Dit echter met uitzondering van de voorzitter. Deze moet worden gekozen op de ledenvergadering.

 

Rooster van aftreden:

In 2016 treedt de voorzitter, dhr. G. Hoenselaar af (maximale termijn)

In 2017 treedt af: dhr. H. Mulder (beheer website; maximale termijn).

 

 

 

Van de activiteitencommissie

 

-Wij willen onze activiteiten graag uitbreiden zowel in aantal als in de regio. Activiteiten kunnen ook opgezet worden in delen van de provincie Gelderland, bijvoorbeeld de Achterhoek. Wij zoeken daarvoor personen die zich in willen zetten bij en voor deze activiteiten.

Voor met name in de Achterhoek zijn wij thans op zoek naar mee- denkende en werkende leden voor bijvoorbeeld: een inloopmiddag, of iets dergelijks. Meldt u aan. Ook als u een locatie kent in deze omgeving die daar geschikt voor is (en niet te duur).

 

-Het dagje uit naar Rotterdam.

Zoals u weet ontvangen wij van het Ministerie van Financiën subsidiegelden om een aantal activiteiten te doen. Deze subsidie ontvangen wij alleen voor onze leden. Dat wil zeggen, indien u bij de reizen niet leden meeneemt, hiervoor het gevraagde bedrag betaald moet worden betaald. Vanaf 2016 gaat de regel gelden: Betalen is (pas) aanmelden.

 

-Voor 2015 zijn geen activiteiten meer gepland. Dit is mede veroorzaakt door het grote aantal deelnemers van onze reis in september. De ontvangen gelden van onze vroegere werkgever kunnen maar eenmaal worden uitgegeven. Dus ook de kerstreis kan dit jaar niet (meer) doorgaan.

 

-Hierna zijn alle activiteiten, die nu al voor 2016 zijn gepland, met een korte beschrijving opgenomen. U vindt deze informatie ook op onze website.

 

-Het Bestuur houdt 8 maal per jaar een vergadering in het CBG Arnhem.

 

Agenda 2016

 

24 februari

Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering)

20 april

fietstocht

18 mei

fietstocht

15 juni

fietstocht

27 juli

fietstocht

24 augustus

fietstocht

7 september

dagje uit

21 september

Landelijke dag Commissie Postactieven

Belastingdienst in Nieuwegein

28 september

fietstocht

19 oktober

fietstocht

december

nog niet ingepland

 

 

 

 

-De algemene ledenvergaderingen van PaBeNa worden steeds door rond de 50 leden bezocht, terwijl het ledenaantal op de 500 staat. De redactie vraagt zich af of de algemene vergaderingen op een andere wijze en/of andere plek gehouden moet worden. Ideeën zijn van harte welkom. (Herhaalde oproep)

 

-Enkele zusterverenigingen van ons maken in hun nieuwsbrief artikelen over de loopbaan bij de Belastingdienst. Wij willen graag deze lijn overnemen. Dus zijn wij op zoek naar leden die iets uit hun fiscale leven willen vertellen. Meldt u aan bij de redactie (via onze secretaris).(Herhaalde oproep)

 

Landelijke dag postactieven 2016:

Reserveer alvast woensdag 21 september 2016 in uw agenda!!

Op deze dag zal de achtste landelijke dag voor postactieven plaatsvinden in het Nieuwegeins Business Center in Nieuwegein.

 

Fietstochten.

 

Als u op een of meerdere van de in de agenda genoemde dagen met ons mee wilt fietsen, meldt u dan aan via ons secretariaat. Heeft u zich al aangemeld dan hoeft dat niet opnieuw.

In de volgende nieuwsbrief volgt een nieuwe oproep.

 

 

…………………………………..

 

Als u zelf een idee heeft geef het aan ons door en wij kijken samen met u of we het kunnen regelen

Graag willen wij meer activiteiten doen. Wij hebben daar vrijwilligers en ideeën voor nodig.

Nieuwtjes en actualiteiten.

 

Afscheid van de blauwe envelop:

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft het startsein gegeven voor de Belastingdienstcampagne ‘Vaarwel blauwe envelop’. De Belastingdienst gaat steeds meer post digitaal versturen. De blauwe envelop, die dit jaar zijn 100e verjaardag viert, gaat daarmee verdwijnen.

De Eerste Kamer stemde op 13 oktober in met het wetsvoorstel Elektronisch Berichtenverkeer. Deze wet stelt de Belastingdienst in staat de communicatie met burgers en bedrijven volledig te digitaliseren. Het afscheid van de envelop gebeurt geleidelijk. De eerste berichtenstroom die volledig digitaal gaat is de voorschotbeschikking van Toeslagen in november en december 2015.

De berichtenstromen rondom de aangifte in 2016 gaan komend jaar nog op papier en digitaal. De digitale post wordt verstuurd naar de persoonlijke Berichtenbox op MijnOverheid. Meer informatie hierover staat op belastingdienst.nl/digitalepost.

Voor iedere stroom die overgaat naar volledig digitaal hanteert de Belastingdienst een gewenningsperiode van twee jaar. In deze periode worden berichten zowel op papier als digitaal in de Berichtenbox op MijnOverheid bezorgd.

Mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatie worden geholpen. Dat doet de Belastingdienst zelf of met inzet van andere partijen zoals maatschappelijk dienstverleners. Voor mensen die hulp nodig hebben, of mensen die juist hulp willen bieden aan een familielid, vriend of de buren, heeft de Belastingdienst alle informatie bijeen gebracht op belastingdienst.nl/digitale post. Meer informatie over de hulp en ondersteuning die de Belastingdienst aan burgers biedt, staat in het dossier Ondersteuning burgers. (Belastingdienst actueel)

 

De ouderentoeslag.

Vanaf 1 januari 2016 vervalt de extra verhoging van het heffingvrij vermogen voor ouderen (de ouderentoeslag). Dat komt omdat het kabinet de belasting op het vermogen voor iedereen gelijk wil trekken. Het vervallen van de ouderentoeslag heeft alleen gevolgen voor u als u deze in 2015 krijgt.(Belastingdienst actueel)

 

Bron: Rijksoverheid/Belastingdienst actueel

 

Stichting Personeelsfonds Ministerie van Financiën

Het Personeelsfonds staat collega’s in financiële nood bij

Mensen kunnen in financiële problemen raken. Belastingdienstmedewerkers –(en oud-medewerkers!) die dit overkomt, kunnen aankloppen bij het Personeelsfonds. Deze stichting, die onder de vlag van het Ministerie van Financiën en de vier vakbonden opereert, helpt collega’s op weg met maatwerk.

Wil jij in contact komen met Stichting Personeelsfonds Ministerie van Financiën of het fonds steunen met een maandelijkse donatie? Kijk dan op www.personeelsfonds.nl of mail naar personeelsfonds@minfin.nl.

Je kunt ook bellen of schrijven:

Stichting Personeelsfonds Ministerie van Financiën

Postbus 11644

2502 AP Den Haag

Telefoonnummer: (070) 342 84 25 / 342 84 31.

 

Het adres van onze site is http://www.pabena.nl

 

De volgende bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de site:

Opmaak en onderhoud: Henk Mulder

 

Redactie Nieuwsbrief:

Eelke Bos en Enno Bos (geen familie!).

 
 
1e Nieuwsbrief Pabena 2016
 

Vereniging Post-Actieven Belastingdienst Nijmegen Arnhem en omgeving

(PaBeNa)

 

tel. 0487 - 52 22 56 en 06-27 58 43 67

e-mailadres: henk@blue-ox.nl

 

Van de redactie.

 

2e jaargang nr. 5; maart 2016

 

Hierbij vindt u het vijfde exemplaar van onze nieuwsbrief.

In dit nummer o.a.:

 

-het voorwoord van de voorzitter

-mededelingen van de secretaris.

-van onze activiteitencommissie

-nieuwtjes en actualiteiten

 

Wij hebben het voornemen 4 maal per jaar een nieuwsbrief te laten verschijnen met diverse onderwerpen. Ook u als lid kunt hier een bijdrage aan leveren.

Wilt u reageren op de inhoud van de artikelen? Vooralsnog is de redactie te bereiken via onze secretaris.

 

Namens de redactie:

Enno Bos / Eelke Bos

 

Van de voorzitter

 

De Belastingtelefoon krijgt voor het vierde jaar op rij een onvoldoende van de Consumentenbond voor de kwaliteit en service.

Ongeveer vijftig jaar geleden moesten wij bij het hoofd van de inspectie komen, als je voor de ACT opleiding (ja u weet nog wel, de adjunct-commies-titulair opleiding!) een onvoldoende haalde.

Wij kregen dan duidelijk te horen, wat er moest veranderen wilden wij iets bereiken bij de Belastingdienst. Bij wie moet de huidige leiding zich voor de onvoldoende verantwoorden?

Toch vind ik het jammer en misschien doet het ook wel een beetje pijn, dat “onze” dienst in het negatieve nieuws komt.

Vier en veertig jaren heb ik bij deze, voor mij in ieder geval, geweldige werkgever mogen werken.

Wellicht kan ik in de toekomst iets van die geweldige jaren verwoorden in onze nieuwsbrief.

Eerst even terug naar de dag van vandaag.

Woensdag 24 februari 2016 heeft de vereniging haar jaarlijkse ledenvergadering mogen houden, helaas was de animo van de leden hiervoor gering. Wellicht moeten wij maar eens bekijken of het geheel wat aantrekkelijker gemaakt kan worden, waardoor de opkomst wat beter gaat worden.

In deze vergadering hebben wij afscheid genomen van Günther Hoenselaar (als voorzitter), na vele jaren (14?) actief te zijn geweest voor onze vereniging. Ik meen dat hij zelfs aan de wieg van deze vereniging heeft gestaan. Hij heeft wel het bestuur verlaten maar niet de vereniging en wij zullen hem nog vaak zien, onder andere, bij de fietstochten en het jaarlijkse dagje uit. Nogmaals hartelijk bedankt, Günther!

 

Aan mij is gevraagd om het voorzitterschap over te nemen, nadat ik een jaar in uw bestuur heb mogen meedraaien en ik moet u zeggen, ik ga dat met plezier doen.

Wie is uw nieuwe voorzitter?

In 2011 heb ik met gebruikmaking van de toen nog aanwezige FPU, na 44 jaren het Ministerie van Financiën, dan wel de Belastingdienst verlaten.

Mijn eerste dienstonderdeel was de Inspectie der directe belastingen, Haarlem 2e afdeling en mijn laatste dienstonderdeel was het B/CPP, oftewel het centrum voor proces-en productontwikkeling. En heb mij daar met name bezig gehouden met de belastingwetten van het “oude dienstvak (herenvak!!)” Registratie en Successie en het toezicht op het notariaat. Daartussen heb ik op diverse eenheden en andere organisatie onderdelen mogen werken, zoals bijvoorbeeld de Inspectie DB Amsterdam.

Zoals gezegd zal ik de komende tijd in mijn voorwoord of op een andere plek graag iets vertellen over mijn werkzame jaren binnen de dienst.

Wat mag u verwachten het komend jaar van uw bestuur. Wij gaan in ieder geval het jaarlijks dagje uit, de fietstochten en de kerstattentie continueren. Als de financiën en de hulp van andere leden het toelaten kunnen wij misschien ook andere activiteiten organiseren, houdt de nieuwsbrief in de gaten.

Wij gaan er een mooi jaar van proberen te maken.

Enno Bos

 

Van de secretaris

 

Ledenadministratie:

In 2016 mochten we een aantal nieuwe leden begroeten, te weten:

Dhr. T.J.H. Teunissen en Mw. S.J.T. Teunissen-van Leth uit Nijmegen,

Dhr. A.T. ten Have en Mw. F.H.C.M. Wissink uit Gaanderen en

Dhr. F.P. Jurjus en Mw. E. Jurjus-Reijnen uit Beegden.

 

We heten hen van harte welkom!

Het aantal leden per 1 maart 2016 bedraagt: 509.

 

(Uw echtgeno(o)t(e) en/of partner mag u ook als lid aanmelden, weet u dat?)

 

Uit de Algemene ledenvergadering.

 

De vergadering werd geleid door de aftredende voorzitter: Günther Hoenselaar.

Het voorstel van het bestuur om voor 2016 geen contributie te heffen werd aangenomen.

De notulen en de diverse verslagen werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Onze penningmeester: Tijn Smits heeft een uitvoerig betoogd gehouden over de financiële

stand van zaken. Door een gestage afname van het aantal leden daalt ook de bijdrage van

het ministerie. We moeten dus wat zuiniger met onze geldmiddelen omgaan. Er blijft echter ruimte voor onze geplande activiteiten.

 

De heren Schroër en Pieters hadden zitting in de kascontrolecommissie. Zij hebben de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden. Hun voorstel om de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen werd overgenomen. Er werd met applaus gereageerd.

 

Ten slotte de bestuursverkiezing. Het bestuur had de heer Enno Bos als kandidaat-voorzitter voorgedragen. Omdat geen tegenkandidaten waren aangemeld en er geen behoefte was aan een schriftelijke stemming is zijn kandidatuur aanvaard.

Enno Bos is daarom vanaf 24 februari 2016 onze nieuwe voorzitter.

 

Er waren geen zaken voor de rondvraag. Na sluiting van de vergadering hebben we nog wat nagekaart onder het genot van een hapje en drankje.

 

Van de activiteitencommissie

 

-Wij willen onze activiteiten graag uitbreiden zowel in aantal als in de regio. Activiteiten kunnen ook opgezet worden in delen van de provincie Gelderland, bijvoorbeeld de Achterhoek. Wij zoeken daarvoor personen die zich in willen zetten bij en voor deze activiteiten.

Voor met name in de Achterhoek zijn wij thans op zoek naar mee- denkende en werkende leden voor bijvoorbeeld: een inloopmiddag, of iets dergelijks. Meldt u aan. Ook als u een locatie kent in deze omgeving die daar geschikt voor is (en niet te duur).

 

-Het dagje uit.

Zoals u weet ontvangen wij van het Ministerie van Financiën subsidiegelden om een aantal activiteiten te doen. Deze subsidie ontvangen wij alleen voor onze leden. Dat wil zeggen, indien u bij de reizen niet leden meeneemt, hiervoor het gevraagde bedrag betaald moet worden betaald. Vanaf 2016 gaat de regel gelden: Betalen is (pas) aanmelden.

 

-Hierna zijn de activiteiten, die nu al voor 2016 zijn gepland, met een korte beschrijving opgenomen. U vindt deze informatie ook op onze website.

 

-Het Bestuur houdt 8 maal per jaar een vergadering in het CBG Arnhem.

 

- Fietstochten:

Ook in 2016 worden er weer fietstochten georganiseerd. Wellicht wilt u zelf in uw omgeving een fietstocht uitzetten. Laat het de activiteitencommissie (Eelke & Enno Bos) weten!

 

Agenda 2016

 

20 april

fietstocht

18 mei

fietstocht

15 juni

fietstocht

27 juli

fietstocht

24 augustus

fietstocht

7 september

dagje uit

21 september

landelijke dag postactieven in Nieuwegein

28 september

fietstocht

19 oktober

fietstocht

 

 

 

- De eerste fietstocht staat gepland op woensdag 20 april 2016. Als u met ons mee wil fietsen, dan kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 18 april 2016 (17.00 uur). Daarna worden alle deelnemers geïnformeerd of de tocht wel of niet doorgaat. De tocht zal deze keer vertrekken uit Rheden. De af te leggen afstand bedraagt ongeveer 40 kilometer. We nemen altijd ons eigen lunchpakket mee. Onderweg krijgt u wel koffie of thee aangeboden. Aanmelden kan via het volgende e-mailadres: eelke-hennie.bos@planet.nl. Nadere specifieke informatie wordt nog aan de deelnemers verstrekt. Deelname is voor eigen rekening en risico.

 

- Enkele zusterverenigingen van ons maken in hun nieuwsbrief artikelen over de loopbaan bij de Belastingdienst. Wij willen graag deze lijn overnemen. Dus zijn wij op zoek naar leden die iets uit hun fiscale leven willen vertellen. Meldt u aan bij de redactie (via onze secretaris). (Herhaalde oproep)

 

Landelijke dag postactieven 2016:

 

Reserveer alvast woensdag 21 september 2016 in uw agenda!!

Op deze dag zal de achtste landelijke dag voor postactieven plaatsvinden in het Nieuwegeins Business Center in Nieuwegein.

Meer informatie volgt.

 

Als u zelf een idee heeft geef het aan ons door en wij kijken samen met u of we het kunnen regelen

Graag willen wij meer activiteiten doen. Wij hebben daar vrijwilligers en ideeën voor nodig.

Nieuwtjes en actualiteiten.

 

Belastingdienst en bibliotheken bieden digihulp

Nieuwsbericht | 18-02-2016 | 12:31

De Belastingdienst, de Koninklijke Bibliotheek en de Openbare Bibliotheken gaan samenwerken om mensen ondersteuning te bieden bij het digitaal zaken doen met de overheid. Alle 800 vestigingen van openbare bibliotheken in Nederland geven gratis toegang tot computers met internet plus printfaciliteiten om online zaken te doen met de overheid, waaronder de Belastingdienst. Sommige bibliotheken bieden deze mogelijkheid al, anderen zullen dit de komende maanden realiseren. Naast toegang tot computers en printers worden cursussen gegeven om mensen te leren hoe digitaal zaken doen met de overheid concreet werkt. 

Voorjaar; tijd voor uw aangifte.

Tweede Kamer akkoord met verstrekking inkomensgegevens Belastingdienst  03-03-2016 

De Belastingdienst mag doorgaan met het verstrekken van inkomensgegevens van huurders aan verhuurders en de inkomensafhankelijke huurverhoging moet blijven gelden voor 2016. Dat is de uitkomst van een debat in de Tweede Kamer op 2 maart 2016.

Stichting Personeelsfonds Ministerie van Financiën

 

Het Personeelsfonds staat collega’s in financiële nood bij

Mensen kunnen in financiële problemen raken. Belastingdienstmedewerkers – (en oud-medewerkers!) die dit overkomt, kunnen aankloppen bij het Personeelsfonds. Deze stichting, die onder de vlag van het Ministerie van Financiën en de vier vakbonden opereert, helpt collega’s op weg met maatwerk.

Wilt u in contact komen met Stichting Personeelsfonds Ministerie van Financiën of het fonds steunen met een maandelijkse donatie? Kijk dan op www.personeelsfonds.nl of mail naar personeelsfonds@minfin.nl.

U kunt ook bellen of schrijven:

Stichting Personeelsfonds Ministerie van Financiën

Postbus 11644

2502 AP Den Haag

Telefoonnummer: (070) 342 84 25 / 342 84 31.

 

Het adres van onze site is http://www.pabena.nl

 

De volgende bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de site:

Opmaak en onderhoud: Henk Mulder

 

Redactie Nieuwsbrief:

Eelke Bos en Enno Bos (geen familie!)