Over Ons

Bestuur informatie

 

Voorzitter:                  

Enno Bos

tel. 026-3818643 en 06-21587846

emailadres: e.bos571@upcmail.nl                  

 

Secretaris:                        

Henk Janssen

tel. 0487-522256 en 06-27584367

emailadres: henk@blue-ox.nl  

 

Penningmeester:              

Tijn Smits

tel. 0487-522163 

emailadres: smits.tijn@gmail.com      

 

Lid:        

Henk Mulder

tel. 024-6770282 en 06-48777219

emailadres: h.g.mulder@hccnet.nl

 

Lid: 

Eelke Bos

tel. 0318-416911 en 06-23286976 

emailadres: eelke-hennie.bos@planet.nl

 

l

 

 

Oprichtingsakte bij de notaris

Op 13 oktober 2010 is de oprichtingsakte bij de notaris ondertekend. Hieronder enkele foto's van de ondertekening.

Het doel van onze vereniging

De vereniging heeft ten doel "het bevorderen van de onderlinge contacten tussen post-actieven", waarbij onder post-activen wordt verstaan:

a. ambtenaren die tengevolge van (flexibele) pensionering, gebruikmaken van de VUT-of wachtgeldregeling hun dienstverband met de belastingdienst  Nijmegen-Arnhem en omgeving hebben beëindigd, alsmede hun echtgenotes, echtgenoten of partners;

b. weduwen en wedunaars van voornoemde overleden ambtenaren.

Het bevorderen van contacten tussen de Belastingdienst als ex-werkgever enerzijds en post-actieven anderzijds.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

-het houden van ontmoetingsbijeenkomsten, waarbij het gezelligheidskarakter voorop staat.

-het organiseren en verzorgen van diverse activiteiten op cultureel, sportief en recreatief gebied zoals excursies, dagtochten, sport- en spelmiddagen en dergelijke;

-het verzorgen van een verenigingsorgaan.